Asistenti prevence kriminality slaví v Liberci rok od začátku činnosti

03.08.2018
Asistenti prevence kriminality (zkr. APK) jsou terénní pracovníci, kteří se ve spolupráci s městskou policií zaměřují na dohled nad veřejným pořádkem. Působí zejména v sociálně vyloučených lokalitách, ale je možné je zastihnout na Fügnerce, v okolí "želviček", Na Rybníčku, namátkově se pohybují i ve vybraných spojích MHD, doprovází sociální pracovnice při jednání v rodinách apod. Jejich hlavní činností je dohled a prevence kriminality. Městská policie od června 2018 koordinuje činnost čtyř asistentů.

Za své krátké působení mají APK za sebou již první výsledky. Pomohli několika lidem, kteří se ocitli v nouzi, podíleli se na řešení záškoláctví u dívky, která místo do školy docházela na Fügnerku, předali policii člověka, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, upozornili na psychicky nemocného, nožem ozbrojeného muže apod. Jeden z asistentů se dokonce v době svého volna zastal neznámého chlapce napadeného dvěma útočníky.
„Z našeho pohledu jsou asistenti někým, kdo užitečně doplňuje činnost městské policie“ - vysvětluje mluvčí MP - Dana Bušková. „Liberečtí strážníci plní řadu úkolů, řeší oznámení, přičemž nemohou být vždy všude a někdy není ani bezpodmínečně nutné, aby na daný úkol byl vázán strážník. A právě preventivní dohled a jednání s lidmi je něco, co si naši asistenti zatím velice dobře osvojují, když se strážníci věnují jiné činnosti“. V exponovaných částech města lidé APK rádi vidí, ale jejich přínos oceňují i sociální pracovnice, probační a mediační služba nebo liberecký manažer prevence kriminality. Celý projekt je financován ze strukturálních fondů operačního programu zaměstnanost.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Liberecka