Komunikace v ul. Dolní selská je po výstavbě kanalizace nově opravená

08.11.2018
V Osečné se povedlo z připraveného projektu celkově opravit povrch části místní komunikace v ul. Dolní selská po výstavbě splaškové kanalizace. V rámci stavebních prací byly odstraněny konstrukční vrstvy stávající vozovky a byla provedena nová konstrukce vozovky. Podél krajů částí vozovky byly implementovány obruby a oboustranné dvojlinky z kamenné kostky do betonového lože. Podél kanalizačních šachet nechybí ani prstence ze tří řad kamenných kostek.

„Tato akce „Oprava povrchu komunikace ve městě Osečná – ul. Dolní selská po výstavbě kanalizace“ navázala na projekt „Osečná – Kanalizace, 2. etapa“, kdy v rámci tohoto projektu byla vystavěna splašková kanalizace a opraven živičný povrch pouze nad novým potrubím (437 m2). Zbylou část jsme zrealizovali právě z této akce podpořené Libereckým krajem (1247 m2). Tímto řešením jsme ušetřili část finančních prostředků vzhledem k přesunu techniky a hlavně došlo k opravě komunikace jako celku a nikoli jen jejich částí, které by byly jen napojovány“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Projekt „Oprava povrchu komunikace ve městě Osečná – ul. Dolní selská po výstavbě kanalizace“ podpořil Liberecký kraj.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Liberecka