Na libereckém náměstí proběhne netradiční dobová slavnost

12.10.2018
Na chvíli se zastavte a užijte si kouzlo momentu, kdy se ocitnete na vašem náměstí před sto lety. Ochutnejte, jaké byly hlavní pokrmy našich praprababiček. Užijte si unikátní dobové kostýmy, nebo zasedněte do lavic místní obecné školy a připravte se na výuku.  Zažijte to znovu na libereckém náměst Dr. Beneše v sobotu 13. října od 14 do 20 hodin.

K vidění budou i dobové vozy značky Škoda, které se na sklonku 19. století začaly ve velkém vyrábět. Historické mince a bankovky jsou pro vás připraveny k vidění ve Spořitelně České. Vychutnejte si dobové exponáty a 3D prohlídky muzea. To vše a mnohem více.

Dne 28. října 2018 si připomeneme sté výročí vzniku samostatného československého státu. České země přestaly být pouhou součástí mnohonárodnostního Rakousko-Uherska a spolu se Slovenskem a později i Podkarpatskou Rusí začaly fungovat jako samostatný státní útvar.

Vznik republiky ale nebyl ve všech jejích částech jednoduchý. Zatímco u česky hovořících obyvatel byl přijat s nadšením, v německy mluvícím pohraničí vzbudil mnoho otázek a často až otevřený odpor. Již 29. října 1918 byla vyhlášena tzv. provincie Deutschböhmen, která usilovala o připojení k tzv. Německému Rakousku. Ztráta značného množství území by pro mladé Československo byla zničující, v pohraničí tedy zasáhla armáda a provincie Deutschböhmen byla v prosinci 1918
potlačena.
Klíčové postavení v německy hovořící oblasti Čech mělo město Liberec. I proto magistrát města při příležitosti stého výročí zmiňovaných událostí připravil panelovou výstavu shrnující neklidný konec roku 1918 v severních Čechách. Bude prezentována na náměstí Dr. E. Beneše, společně s projektem Republika československá 1918–1939, jejímž autorem je Akademie věd České republiky.

Program:
15:00 – 16:00  Lucie Černíková
17:00 – 18:00  Dixieland Old Stars Liberec
18:30 – 19:30  kapela U. H.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Liberecka