Takzvaná Nová Pastýřská ulehčí liberecké dopravě

13.12.2018
Nové vedení města tlačí vpřed plány na výstavbu silnice, která odvede dopravu z přetíženého centra Liberce a odlehčí Šaldovu náměstí.

Takzvaná Nová Pastýřská se má stát novou důležitou dopravní tepnou. Stavba má mít dvě etapy a podle nového harmonogramu by si první automobily zkrátily cestu ze Sokolské ulice na Tržní náměstí v roce 2022. Vedení už svolalo pracovní schůzku, kde se vyjasnily všechny potřebné kroky.

Vedení města označuje výstavbu silnice za prioritu a chce ji realizovat v tomto volebním období. Využije k tomu již zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí a zahájí stavební řízení. Než se začne se samotnou stavbou, přijdou napřed na řadu opravy inženýrských sítí pod povrchem. „Toto je pro nás takzvaná nultá etapa, která předchází samotné stavbě,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

Nová Pastýřská bude kopírovat stávající Pastýřskou ulici, která je v současnosti slepou ulicí a končí u policejního ředitelství, kde vzniklo parkoviště. Podle plánů tady bude parkoviště zachováno a nová silnice bude podél něj pokračovat přímo na Tržní náměstí, kde se dále napojí na stávající komunikaci před plaveckým bazénem. Na opačné straně u Sokolské ulice bude podle dopravních expertů nejvhodnější napojit novou silnici světelnou křižovatkou. Počítá se s cyklopruhy, bezpečnými přechody a záchytným parkovištěm pro automobily a autobusy.

Půjde o zcela novou dopravní spojnici. Uleví se nejvíce řidičům, kteří míří ze Sokolské ulice na Tržní náměstí a naopak. Vyhnou se tak Šaldovu náměstí a ve špičce přetížené horní části Sokolské ulice, stejně tak křižovatce před knihovnou a poštou. Díky novému tahu se zklidní také Rumjancevova ulice.

Odhadem přijde nový tah na šedesát milionů korun. Většinu bude hradit město ze svého rozpočtu. Radnice však počítá s částečným využitím dotačních zdrojů (cyklopruhy, parkoviště). Do nákladů se promítne také nezbytné odtěžení části skály a oprava podzemního vedení Jizerského potoka.

„Na to, abychom tuto stavbu realizovali v tomto volebním období, máme relativně málo času. Takto složitá stavba bude trvat minimálně tři roky. Když nultou etapu zahájíme v příštím roce, tak následující dvě etapy provedeme v letech 2020 a 2021, tak abychom hotovou silnici mohli v roce 2022 otevřít,“ řekl náměstek Jiří Šolc.

Převzato ODTUD


Aktuálně z Liberecka