V Osečné zrestaurovali další kříž na naučné stezce

07.08.2018
Město Osečná úspěšně zrestaurovalo kříž na hojně navštěvované naučné stezce „K Pramenům“. Ten byl ještě nedávno v neutěšeném stavu – kříž byl nakloněn dozadu, na podstavci se tvořily krusty a v některých místech byl značně degradován, nápisy na kříži byly nečitelné, chyběly spojovací nerezové kramle a spony, nepůvodní křížek byl zkorodován a korpus Krista byl odcizen. Kříž prošel několikrát neodborným restaurováním, avšak letos, díky odborníkům na kov a kámen září „novotou“.

Kříž nechal pravděpodobně vystavět Anton Zimmer z Osečné v roce 1795. Kříž tvořil podstavec, křížek a korpus Krista. Vlastníkem kříže je město Osečná, pozemek pod křížem je v soukromých rukou.

Restaurování kříže na naučné stezce „K Pramenům“ proběhlo na místě, bez nutnosti rozebírání celků. Proběhlo zde rovnání celého kříže, biosanace, mytí tlakovou vodou, odborná oprava podstavce včetně restaurování defektů povrchu, instalace chybějících nerezových prvků (kramle, spony), rozluštění a rekonstrukce a jemné zvýraznění písma v horní a střední části, přespárování soklu a schodiště, lokální barevná retuš, hydrofobizace a bioprevence. Následně proběhlo umístění nového ocelového kříže s řezbou včetně destičky INRI, zlacení záře a byl zde navrácen formou repliky pozlacený korpus Krista. Na závěr došlo k prořezání větví stromů vedle kříže a kolem kříže se odkopala zemina, umístila se geotextílie, položila se kamenná nepravidelná dlažba (čedičové hlavy) a doupravila se nivelita.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat vlastníkům pozemku pod křížkem, bez jejichž souhlasu by nebylo možné projekt realizovat. Dále restaurátorům za dobře odvedenou práci a Ministerstva zemědělství ČR za finanční příspěvek“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Liberecka